Beni Tanıyın
Gezegen Saygılı Tabaklar Atöyesi. Reformist, 2019. Feriye Palace

Gezegen Saygılı Tabaklar Atöyesi. Reformist, 2019. Feriye Palace

Dyt. Damla İkbal Ceyhan

Dyt. Damla İkbal Ceyhan- Tüm gezegeni sağlıkla beslemenin mümkün olduğuna inanan ve bunun gerçekleşmesi yolunda için çalışan bir diyetisyen.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen EIT (Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü) Food RIS Fellowship Programı çevresinde seçilen 48 gençten biri olarak Slovenya Beslenme Enstitüsü’nde çalışmaktadır.

Bir Diyetisyen ve geleceğin Halk Sağlığı Uzmanı olan Damla Ceyhan’ın öncelikli çalışma alanları: Sürdürülebilir Beslenme, Besin Erişimi ve Gıda Güvencesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Gençlik Çalışmalarıdır.

2017 yılında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun oldu. Halen, İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nda Halk Sağlığı yüksek lisans programına ve akademik çalışmalarına devam etmektedir.

UN SDSN Youth- Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Çözüm Ağı- Gençlik Girişimi tarafından yürütülen bir program bünyesinde İstanbul Üniversitesi SDG Koordinatörlüğü’nü sürdürmekte, gençler arasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili farkındalık yaratmaya, yaşıtları ile daha iyi bir gelecek yaratmaya, gençlere gelecek ile ilgili güç ve ilham vermeye çalışmaktadır.

Bununla birlikte, çalışma alanlarına yönelik ulusal ve uluslararası projelerde araştırmacı olarak yer almakta, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalar yürütmektedir.

Lisans döneminde bir yaz stajı sonrası sürdürülebilir beslenmeye merak salan Damla Ceyhan, 2016 yılından beri “Bir diyetisyen sürdürülebilir beslenmeyi nasıl mümkün kılar?” sorusunu cevaplamak üzerinde çalışmaktadır. Sürdürülebilir beslenmeyi mesleğinin odağına alan Damla Ceyhan, SÜYADER’in ‘Sürdürülebilir Yaşam Rehberi ve Nil Ormanlı Balpınar’ın kaleme aldığı ‘Başka Bir Gezegen Yok’ isimli kitaplarda bölüm yazarı olarak yer almış; çeşitli radyo ve televizyon programları, atölyeler, eğitimler ve kendi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi anlatmakta ve kişiye özgü sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Sürdürülebilir Beslenme ile İlgili Çalışmalarım:

Panelist: Fenerbahçe Üniversitesi Diyetisyenler Günü Paneli: Covid-19 Sürecinde Sürdürülebilir Beslenme

Konuşma: SÜYADER Akademi Konuşmaları: Beslenme ile İlişkili Küresel Sorunlar: Eşitsizlikler ve Sürdürülebilirlik Odağından Bakış – 7 Şubat 2021

Konferans: ISLC 2020 Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Konferansı/ Sürdürülebilir Beslenme – 26 Aralık 2020

Yazı: Fikir Turu – Yemek Yemenin Etiği Ne Olmalı?

Kitap: Sürdürülebilir Yaşam Rehberi/ Sürdürülebilir Beslenme – 20 Haziran 2020

TV Programı: KRT TV – İşin Doğrusu/ Beslenme – 8 Aralık 2019 (Programa erişim için tıklayın)

Eğitim: Tazelenme Üniversitesi (Nişantaşı Üniversitesi) / Sürdürüebilir Beslenme, Tarım ve İklim Değişikliği ilişkisi – 19 Kasın 2019

Konuşma: BÜMED (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği) Doğal BUgün – Sürdürülebilir Beslenme

Atölye: Reformist (feriye) – Gezegene Saygılı Tabaklar Atölyesi – 15 Mayıs 2019

Röportaj: EKOIQ Hem Sağlığımızı Hem de Gelecek Nesilleri Düşünerek Yiyebiliriz! – 2019 Mayıs Haziran (yazıya erişim için tıklayın) 

Radyo Programı: Açık Radyo Akgün Su İlhan İle Sudan Gelen – Suyla ve Gezegenle Birlikte Beslenmek – 2 Nisan 2019 (programa erişim için tıklayın.)

Konuşma: Diyetisyenler Diyet Yapanlar Buluşması – Sürdürülebilir Beslenme, İklim Değişikliği, Tarım ve Gıda Güvencesi İlişkisi – 28 Mart 2018

Kayseri Gıda Topluluğu Bostanı Gönüllüsü 2017-2019

Yesildiyetisyen.com kuruluşu: Ocak 2018

Diğer Çalışmalarım:

Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi tarafından başlatılan ve Türkiye ve Lübnan’da yaşayan mülteci ve yerel gençlerin sağlık okuryazarlığı ve sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan engelleri azaltmayı amaçlayan bölgesel bir girişim olan REACH’te genç araştırmacı olarak görev almaktadır.

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) yürütücülüğünde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi ortaklığında, Japonya Hükümeti’nin finansal desteği ile yürütülen Gençler için Hibe Programı’na seçilen 8 projeden birinin yürütücülüğünü üstlenmiştir

SDG Coordinator: UN SDSN Youth – Istanbul University SDG (Sustainable Development Goals) Coordinator. 2020- Devam Ediyor

Genç Araştırmacı: Columbia University Center for Sustainable Development, Türkiye’de Mültecilerin Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimini Teknoloji ile Güçlendirme Projesi. 2019- Devam Ediyor

İzleme ve Değerlendirme Asistanı: BirİZ Derneği, Müşterek Proje (Stronger when Together) 2019-2020

Ortak yazar: HASUDER (2020). Türkiye’de STK’lar Tarafından Sunulan Göçmen Sağlığı Hizmetleri. Türkiye Sağlık Raporu 2020

Panelist: Columbia University Center for Sustainable Development, Health Promotion via digital Technologies Among Young Refugees, Perspectives from Youth Representative

Panelist: Columbia Üniversitesi, REACH Panel ve Sergi. 24 Haziran 2020