2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde Beslenmenin Yeri
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde Beslenmenin Yeri 1

25-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 193 ülkenin imzası ile kabul edildi. Toplamda 17 hedef ve 169 alt başlık içeren bu gündem insanlık, gezegen ve refah için bir eylem planıdır. Aynı zamanda daha geniş özgürlük anlayışı içerisinde dünya barışını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Her boyutuyla yoksulluğun ortadan kaldırılması sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir gerekliliktir.

Bu yeni gündeme göre beslenme ve sürdürülebilirlik küresel siyasette büyük önem arz etmektedir. Sürdürülebilir kalkınma için gıdanın ve beslenmenin önemini daha iyi anlamak adına Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yakından bakalım:

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde Beslenmenin Yeri 2

Hedef 2: Açlığa Son

”Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek”.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2030 yılına kadar açlık ve yetersiz beslenmenin her biçimini sona erdirmeyi, başta çocuklar olmak üzere tüm insanların yıl boyunca yeterli besine sahip olmasını hedefliyor. Hedefler, küçük çiftçilerin desteklenmesi ve arazi, teknoloji ve piyasalara eşit erişimlerini destekleyen sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesini kapsıyor. Aynı zamanda, tarımda verimliliği artırmak için altyapı ve teknolojiye yatırım yapılması alanında uluslararası işbirliğini gerektiriyor

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde Beslenmenin Yeri 3

Hedef 3: Sağlıklı Bireyler

”İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak.”

Amaç, herkesin genel sağlık hizmeti, güvenli ve erişilebilir ilaç ve aşıya kavuşmasını sağlamaktır. Bu hedef, sağlıklı beslenmenin hem çocuk sağlığı (3.2 ) hem de bulaşıcı olmayan hastalıklar kaynaklı mortalitenin azalması (3.4)  ile ilişkili olması açısından önemlidir.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde Beslenmenin Yeri 4

Hedef 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim

”Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak”.

Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için, malları ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerimizi değiştirmek suretiyle ekolojik ayak izimizi derhal azaltmamız gerekiyor. Dünya genelinde en büyük su tüketicisi tarımdır ve tarımsal sulama, insanların kullandığı tüm taze suyun yaklaşık %70’ini buluyor.

Dünya nüfusunun büyük bir kısmı hala, kendi temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyecek düzeyde düşük tüketime sahiptir. Daha verimli üretim ve tedarik zincirlerinin yaratılmasında, satıcı ve tüketici düzeyinde küresel kişi başına gıda atığının yarı yarıya azaltılması da çok önemlidir. Bunun yapılması, gıda güvenliğini artırabilir ve kaynakları daha verimli kullanan ekonomiye doğru geçişi sağlayabilir.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde Beslenmenin Yeri 5

Hedef 14: Sudaki Yaşam

”Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak.”

Üç milyarı aşkın insanın, geçimlerini sağlaması deniz ve kıyılardaki biyo-çeşitliliğe bağımlıdır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, deniz ve kıyı eko-sistemlerini sürdürülebilir biçimde yönetmeyi, kirlenmeden korumayı ve ayrıca okyanus asitlenmesinin etkilerini ele almayı hedefliyor.

Sonuç olarak, beslenmeye yönelik eylemler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için önemli rol üstlenir. Ve aynı şekilde beslenmenin iyileştirilmesi ve malnutrisyonun yok edilmesi bu hedeflerin başarısına bağlıdır.

Referanslar:

EUPHA, 2017. Healthy and Sustainable Diets for European Countries

Sustainable Development Knowledge Platform

 

 

 

Damla İkbal Ceyhan

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde Beslenme ve Diyetetik alanında lisans eğitimi aldı, 2017 yılında mezun oldu. Bu süreçte 3 tübitak projesinde yer aldı, birinde yürütücü olarak çalıştı. 2016 yılında yesilist.com'da staj yaptı. Sürdürülebilir beslenme ile ilgileniyor.