Besin Piramitleri Boyut Kazanıyor: FINUT Sağlıklı Yaşam Rehberi

Dünya Sağlık Örgütü, birey, toplum, ulusal ve küresel düzeyde sürdürülebilir eylemleri mümkün kılan bir ortamın geliştirilmesi yoluyla sağlığın teşvik edilmesini ve korunmasını önermektedir. Nitekim, beslenme bilgisini topluma yaymak için pek çok ülkede beslenme rehberleri geliştirilmiştir. Fakat aktif ve sağlıklı bir yaşam biçimi için daha geniş önerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla İberoamerican Beslenme Vakfı (FINUT), sürdürülebilir […]

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde Beslenmenin Yeri

25-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 193 ülkenin imzası ile kabul edildi. Toplamda 17 hedef ve 169 alt başlık içeren bu gündem insanlık, gezegen ve refah için bir eylem planıdır. Aynı zamanda daha geniş özgürlük anlayışı içerisinde dünya barışını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Her boyutuyla yoksulluğun ortadan kaldırılması sürdürülebilir kalkınma için […]

Davos 2018: ”Sürdürülebilir Bir Gıda Sistemi İçin Tek Yol: İşbirliği”

Küresel gıda sisteminin karşı karşıya olduğu sıkıntıyı hafife almak zor. Dünya nüfusu arttıkça -ki 2050’ye kadar 10 milyara ulaşması bekleniyor- beslenmeye ihtiyaç duyan insan sayısı da artmakta. 2050’de 2 milyar insanı daha besleyebilmek için gıda üretimimizi %50 arttırmayılız. Bununla birlikte, günümüzde mevcut nüfusu beslemeye yetecek kadar gıda üretilmesine rağmen her gece 815 milyon kişi yataklarına […]

İklim Değişikliğinin Tarım ve Gıda Güvencesi Üzerine Etkisi

Bir önceki yazımda,  tarımın önemli bir sera gazı kaynağı olduğundan ve bunun iklim değişikliğine olan katkısından bahsettim. Bununla birlikte, değişen iklimin de gelecekte tarım üzerinde büyük etkileri olacağı bekleniyor. Beklenen bu etkiler gıda güvencesi için büyük sorunlar teşkil edecektir. Gıda Güvencesi Nedir? Burada bir parantez açıp gıda güvencesinden kısaca bahsetmek istiyorum. FAO,  gıda güvencesi “tüm insanların aktif ve sağlıklı bir […]

Tarım, İklim Değişikliğini Nasıl Etkiliyor?

Tükettiğimiz pek çok gıdanın kaynağı olan tarım, iklim değişikliği üzerinde önemli bir role sahip. Uluslarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC, 2013)‘ne göre tarım, ormancılık ve arazi kullanımını değişimi (AFOLU) insan kaynaklı sera gazı salınımının %25‘ini oluşturmaktadır. Tarım, metan (CH4) ve nitroz oksit (N2O) emisyonlarının en önemli kaynaklarından biridir. Sera gazı salınımı Tarım kaynaklı atmosfere salınan sera […]

Sağlıklı beslenmek hem bizim için hem de gezegenimiz için iyi!

Sağlıklı beslenmek hem bizim için hem de gezegenimiz için iyi! Biliyoruz ki besin seçimlerimiz, yaşamımızı, sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Fakat sadece bizi değil içinde yaşadığımız çevreyi de bir o kadar etkiliyor. İyi haber: sağlıklı beslenmek hem bedenimizi hem çevremizi koruyor! Gıda üretimi, arazi ve su kaynakları kullanımının, sera gazı emisyonlarının oldukça yoğun olduğu bir alandır. Günümüz […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön